Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Jeah Company Oy
Y-tunnus: 2611836-5
Osoite: Toivo Kuulan tie 7, 04310, Tuusula
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 040 083 9962

2. REKISTERIASIAT

Jeah Company Oy:n asiakaspalvelu palvelee rekisteriasioissa arkipäivin klo 8-16.

Markkinointi- ja asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö on Iiro Lamppu

Nimi: Iiro Lamppu
Osoite: Toivo Kuulan tie 7, 04310, Tuusula
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelinnumero: 044 030 8833

3. REKISTERIASIAT

Rekisterin nimi: Jeah Company Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri.

Rekisteröityjen ryhmät:
1. Jeah Company Oy:n markkinointirekisteri
2. Jeah Company Oy:n asiakasrekisteri

4.REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Jeah Company Oy:n asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen sekä markkinointitutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää Jeah Company Oy:n ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri voi sisältää henkilöstä seuraavia tietoja:
1. Etu- ja sukunimi
2. Sähköpostiosoite
3. Matkapuhelinnumero
4. Osoite
5. Golfin pelaamiseen liittyviä tietoja
6. Markkinointiluvat ja -kiellot
7. Asiakassuhdetta koskevat tiedot: tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Lisäksi rekisteri voi sisältää:
- tietoa Jeah Company Oy:n markkinointisisältöjen käytöstä

Palvelussa käsitellään Käyttäjän yhteystietoja sekä muita Käyttäjän itse antamia tietoja henkilötietolain rajoissa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille missään tapauksessa. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa oleva aineisto kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat suojattu salasanoilla.

9. REKISTERISELOSTEEN SAATAVUUS

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Käyttäjällä on myös oikeus itse poistaa omat tietonsa rekisteristä jokaisen sähköpostin lopussa olevasta ”unsubscribe”-linkistä.

10. HENKILÖTIETOJEN KORJAAMINEN JA POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle selosteen kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä Käyttäjän pyynnöstä.

11. EVÄSTEET

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Jeah Company Oy:n verkkopalvelu käyttää evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikki verkkopalvelun toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.